Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣΡάντζος Δημήτριος6947645855ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΜασσάρος Κωνσταντίνος6974122717ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚαλαποτλής Στυλιανός6973989141ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜουζούρη Δέσποινα6972141370ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΓκρέζιος Ιωάννης6972167821ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ