Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας

ΜΕΛΟΣ               Δήμα Μαρία – Άννα                      6977147372               MDIMA@OTE.GR

ΜΕΛΟΣ               Καραπέτσα Μυρσίνη                    6974047564              MKARAPETSA@OTE.GR

ΜΕΛΟΣ               Ξενιτίδου Ελένη                             6946986260              E_XENITIDOU@EVALUE.GR

ΜΕΛΟΣ Πετρίδης Σταύρος 6981131430 S.PETRIDIS@COSMOTE-EVALUE.GR

ΜΕΛΟΣ               Τζώτζης Αποστόλης                      6987968178              ATZOTZIS@OTE.GR

ΜΕΛΟΣ               Τσαγκαράκη Ειρήνη                      6977277676              E.TSAGKARAKI@COSMOTE-EVALUE.GR