Δρομολόγια Υπηρεσιακών Λεωφορείων

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Από στάση ΗΣΑΠ Π. Φαλήρου προς κτίριο Καλλιθέας
06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 14:30, 15:30, 16:30

Από κτίριο Καλλιθέας προς Στάση ΗΣΑΠ Π. Φαλήρου
15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 21:30, 22:05, 23:05

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια από και προς το Διοικητικό Μέγαρο.