Δάνεια

Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργαζόμενοι στην Cosmote e-Value με τουλάχιστον 12 χρόνια εργασίας μπορούν να λάβουν δάνειο ύψους ενός τακτικού μισθού με αποπληρωμή σε 12 δόσεις. Εργαζόμενοι με περισσότερα από 15 χρόνια εργασίας μπορούν να λάβουν δάνειο τριών τακτικών μισθών, έως 5000€ με αποπληρωμή σε 50 δόσεις. Η αποπληρωμή γίνεται μέσω της μισθοδοσίας και το επιτόκιο είναι το 30% του επιτοκίου δανεισμού του Ομίλου ΟΤΕ κατά το προηγούμενο έτος. Ως έτη υπηρεσίας στην Cosmote e-Value λογίζονται τα έτη υπηρεσίας στις εταιρείες ΟΤΕ, Cosmote και ΟΤΕplus.

Η αίτηση για το δάνειο γίνεται μέσω του λογισμικού MyWorkFlow.